La-Casa-Degli-Amici-Pizza-Pasta-Pizzeria-London-Norwood-Tulse-Hill-Herne-Hill-Crystal-Palace-Brixton-Streatham-Spaghetti-Carbonara

La Casa Degli Amici Photoshoot

We needed to create online identity for this extraordinary restaurant. Great food, relaxed atmosphere, jazz music.

lacasadegliamici.co

Website lacasadegliamici.co.uk

Italian restaurant online identity – website, photos, videos

The High Call of Church Leadership

F. A. Hayek – Kontrarevoluce vědy

Seminární práce předmětu Teorie spontánního řádu a samoorganizace

European starling flock. These dense flocks of european starlings (Sturnus vulgaris), which can contain thousands of individuals, are most often seen at twilight. Photographed in Rome, Italy.

Simulace a multiagentní modely v ekonomii

Od atomu až k vědomí

imperative

Kategorický imperativ

Kategorický imperativ, neboli také imperativ mravnosti, je ústřední součástí základů morálky, které Immanuel Kant zkoumá ve svém díle Základy metafyziky mravů. Dílo stanovuje nejvyšší princip morality, vysvětluje jeho…

Myšáci Praha – Scarborough fair

Sbormistr: Lucie Freiberg Klavírní doprovod: Veronika Ptáčková

2014-05-05 - Generálka Tří mušketýrů - 045 - 1063 x 706

Shifting the Burden Archetype

Introduction An underlying problem generates symptoms that demand attention. But the underlying problem is difficult for people to address, either because it is obscure or costly to confront….

spotrebitel

Zpracování bioodpadu

Úvod Na počátku minulého století byl hlavní složkou komunálního odpadu popel, který se vkládal do popelnice. Název zůstal, avak dnešní hlavní složkou komunálního odpadu je odpad smíšený (SKO),…

Sbor Myšáci – Raindrops Keep Fallin’ On My Head

Jeden kousek z jarního koncertu sbormistr: Lucie Freiberg

Zdroj: http://hua.ophen.org/wp-content/uploads/sites/16/2016/02/Husserl-und-Patocka-und-Fink-Freiburg-Lorettoberg-Mercystr-Ende-1934-Glasplatte.jpg

Problematika přirozeného světa

Úvod Předpokládejme pro začátek a bez odvolání na filosofickou tradici, že přirozený svět není docela zmatečný název či termín, který si již nějaký obor přivlastnil a užívá svým…

2015-11-09 - Jó Svatba (3 of 18)

Survival Simulation in NetLogo

Download: Survival WHAT IS IT? This model simulates situation where individual is forced to decide between two risky options. Either he roams world most of the time and risks…

2014-02-19 - Film Scan - 037 - 3130 x 2075

Kritické faktory implementace metodik v podniku

Úvod Tato esej se ve stručnosti zabývá kritickými faktory při implementaci metodik do podniků. Nejdříve se na podnik zaměřím ze systémového pohledu a pokusím se zohlednit dopad změn…

MTE1ODA0OTcxMTg5NzY1NjQ1

Auguste Comte a náboženství Humanity

Auguste Comte Isidore Marie Auguste François Xavier Comte byl francouzský matematik, zakladatel pozitivismu, sociologie a společenský reformátor. Narodil se 19. ledna 1789 v Montpelliere v rodině úředníka. V…

2014-04-23 - Zápasy v bahně - Strahov Fest - 002 - 2227 x 3340

Řešení konfliktů

Úvod Konflikt (z latinského conflictus – srážka) je starý jako lidstvo samo. Nejobecněji je definován jako střet dvou a více motivací. V širším smyslu je tento pojem užíván…